Total items found: 64
Elki 301E 082876003019 Caramelized Sweet Onion & Balsamic Crostini Spread, 10oz (12/cs)
Elki 302E 082876003026 Basil Pesto Kalamata Olive Feta Crostini Spread, 10oz (12/cs)
Elki 303E 082876003033 Kalamata Olive & Feta Crostini Spread, 10oz (12/cs)
Elki 304E 082876003040 SunDried Tomato & Parmesan Crostini Spread, 10oz (12/cs)
Elki 308E 082876003088 CARAMELIZED RED PEPPER CROSTINI SPREAD, 10oz (12/cs)
Elki 309E 082876003095 CARAMELIZED JALAPENO PEPPER CROSTINI SPREAD, 10oz (12/cs)
Elki 30E 082876000308 STRAWBERRY RHUBARB PRESERVES, 13.4oz/jar (12/cs)
Elki 34E 082876000353 RASPBERRRY RHUBARB PRESERVES, 13.4oz/jar (12/cs)
Elki 444E 082876004443 ARTICHOKE LEMON ASIAGO PESTO, 10oz (12/cs)
Elki 445E 082876004450 BASIL PESTO, 10oz (12/cs)
Elki 448E 082876004481 QUINOA & BASIL PESTO, 10oz (12/cs)
Elki 449E 082876004498 Asparagus & Italian Cheese Pesto, 9.9 oz (12/cs)
Elki 660E 082876006607 Smoky Garlic Mozzarella Dip, 11.5 oz (12/cs)
Elki 661E 082876006614 Cucumber Wasabi Dip, 11.5 oz (12/cs)
Elki 663E 082876006638 Smoky Bacon Cheddar Dip, 11.5 oz (12/cs)
Elki 664E 082876006645 Chipotle Black Bean Dip, 11.5 oz (12/cs)
Elki 722E 082876007222 THAI PEANUT ASIAN SAUCE, 11.8 oz (12/cs)
Elki 723E 082876007215 THAI SWEET CHILI ASIAN SAUCE, 12.2 oz (12/cs)
Elki 800E 082876008007 Cilantro Lime Salsa, 16 oz (6/cs)
Elki 801E 082876008014 Peach Salsa, 16 oz (6/cs)
Elki 802E 082876008021 Corn & Black Bean Salsa, 16 oz (6/cs)
Elki 803E 082876008038 Chipotle Salsa, 16 oz (6/cs)
Elki 804E 082876008045 Pineapple Chipotle Salsa, 16 oz (6/cs)
Elki 87E 082876000872 ARTICHOKE, SWEET RED PEPPER BRUSCHETTA 9.9 oz. (12/cs)
Elki 89E 082876000896 SWEET RED PEPPER JALAPENO BRUSCHETTA 9.9 oz. (12/cs)
Elki 90E 082876000902 TOMATO BRUSCHETTA 12 oz. (12/cs)
Elki 910E 082876009103 Sea Salt Crostini, 5.3oz (12/cs)
Elki 911E 082876009110 Rosemary Crostini, 5.3oz (12/cs)
Elki 912E 082876009127 Pretzel Crostini, 5.3 oz. (12/cs)
Elki 913E 082876009134 Sourdough Crostini, 5.3 oz. (12/cs)
Elki 91E 082876000919 ARTICHOKE TOMATO BRUSCHETTA 12 oz. (12/cs)